Misyon - Vizyon

Misyon

Tekstil Mühendisliği mesleğinin her alanında başarı ile çalışabilecek çağdaş ve kaliteli eğitim ile donatılmış, gelişime açık, yaratıcı, etik değerlere sahip iletişimi güçlü ve sorun çözen mühendisler yetiştirmek, bilimsel çalışmalar ile ulaşılan sonuçları tekstil endüstrisinin hizmetine sunmaktır.

Vizyon

Tekstil alanında uluslar arası düzeydeki gelişmeleri göz önünde bulundurarak özgün araştırmalar ile tekstil mühendisliği bilim ve teknolojisinin gelişimine katkıda bulunan; bu araştırmalar için gerekli ortamı sürekli geliştiren; güncel eğitim planları ile tekstil mühendisliği alanında uzman, sahip olduğu bilgi birikimini toplum ve insanlık açısından faydaya dönüştürecek çalışmaları yürütebilen tekstil mühendisleri yetiştiren saygın bir bölüm olmaktır.